หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)
สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/

ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2563
แผนการเรียนวิทย์-คณิต ยื่นผลคะแนนการสอบ ดังนี้

ผลการสอบ O-NET
ภาษาไทย 10 %
สังคมศึกษา 10 %
ภาษาอังกฤษ 25 %
คณิตศาสตร์ 25 %
วิทยาศาสตร์ 30 %

และผลการสอบ GAT/PAT
GAT : ความถนัดทั่วไป 25 %
PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 30 %
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 45 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

About Maneerut Srisuksai

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน  หมวด Basic Research Fund  (Blue Sky) 

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม เสวนารับฟังโจทย์วิจัยจากภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาข้อเสนอโครงการ Food Valley.

สถานวิจัย สำนัก …

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักวิชาสหเวชศ …

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 อัตรา

สำนักวิชาสหเวชศ …