เปิดบ้านอาคารวิชาการ 7 รับรองการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้มีโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหม่ อาคารวิชาการ 7 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมราชาวดี

          นอกจากนี้ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิชาฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับและนำชมอาคารที่มีการตกแต่งและมีความพร้อมสำหรับการใช้งานในด้านต่างๆ ได้แก่ ห้องสำนักงานคณบดี ห้องประชุมขนาดใหญ่และห้องประชุมขนาดเล็ก ห้องรับประทานอาหาร ห้องพักผ่อน ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องบัณฑิตศึกษา ห้องพักอาจารย์ และห้องผู้บริหารของสำนักวิชา เป็นต้น โดยได้รับความสนใจและความประทับใจจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …