เปิดบ้านอาคารวิชาการ 7 รับรองการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้มีโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหม่ อาคารวิชาการ 7 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมราชาวดี

          นอกจากนี้ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิชาฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับและนำชมอาคารที่มีการตกแต่งและมีความพร้อมสำหรับการใช้งานในด้านต่างๆ ได้แก่ ห้องสำนักงานคณบดี ห้องประชุมขนาดใหญ่และห้องประชุมขนาดเล็ก ห้องรับประทานอาหาร ห้องพักผ่อน ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องบัณฑิตศึกษา ห้องพักอาจารย์ และห้องผู้บริหารของสำนักวิชา เป็นต้น โดยได้รับความสนใจและความประทับใจจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

    & …

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

สภากายภาพบำบัดแ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop for English Conversation

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

เมื่อวันที่ 8 ม …

เมื่อวันที่​ 6​ …

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    & …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น Fellow Higher Education Academy (FHEA) คนที่ 64 ของวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวชลนิภา พล …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …