ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น Fellow Higher Education Academy (FHEA) คนที่ 64 ของวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจาก Higher Education Academy ในระดับ Fellow ซึ่งเป็น Fellow คนที่ 64 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็น Fellow คนที่ 4 ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ในปัจจุบันสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มีผู้ที่ได้รับการรับรองจาก Higher Education Academy จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

          Senior Fellow  : รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง

                                   : ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย

                                   : รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์

          Fellow             : ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์

                                  : ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน

                                  : ดร.จิราพร เจริญพูล

                                  : ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …