ขอเรียนเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่านเข้าร่วมงาน “ราตรีสีบลู” HOME COMING & CONGRATULATIONS PARTY

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
และขอเรียนเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่านเข้าร่วมงาน “ราตรีสีบลู” HOME COMING & CONGRATULATIONS PARTY
ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารวิชาการ 7 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
– Dinner party
– การแสดงต่าง ๆ
– ความในใจจาก “พี่สู่น้อง”
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://qrgo.page.link/72u33 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2562
ค่าลงทะเบียน 500 บาท/คน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้ากองทุนสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …