Home / ข่าวเด่น / ถูกใจคนรักสุขภาพ!! กับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ครั้งที่ 2 นักวิ่งและประชาชนแห่ร่วม กว่า 3,000 คน

ถูกใจคนรักสุขภาพ!! กับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ครั้งที่ 2 นักวิ่งและประชาชนแห่ร่วม กว่า 3,000 คน

ม.วลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน สหเวชศาสตร์ วลัยลักษณ์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ ๒ “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” SAH Sea Run 2019 ณ ชายหาดท่าสูงบน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การตระหนักรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ยกระดับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนท่าสูงบน ระหว่างวันที่ 24- 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยปีนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา นักวิ่งและประชาชนชาวท่าศาลา นครศรีธรรมราชและใกล้เคียงเข้าร่วมงาน กว่า 3,000 คน 

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมด้วย นายสุพงษ์วินัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง 

โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ในครั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแบบมินิมาราธอน (10 กิโลเมตร) และ ฟันรัน (5 กิโลเมตร) โดยใช้เส้นทางวิ่งบนชายหาด เลียบชายทะเลบ้านท่าสูงบน ซึ่งถือเป็นเส้นทางวิ่งที่ถูกใจคนรักสุขภาพ ที่ได้ออกกำลังกายพร้อมกับสูดอากาศบริสุทธิ์ของท้องทะเลในยามเช้าไปด้วย 

นอกจากนั้นสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ยังได้ลงพื้นที่ ให้บริการสุขภาพด้านการเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด กิจกรรมนันทนาการ บอร์ดให้ความรู้ และนิทรรศการแก่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของชุมชนท่าสูงบนและเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ชุมชนแบบองค์รวม 

รายได้จากการรับสมัครนักวิ่งและรับเงินสนับสนุน หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนการจัดกิจกรรมแก่ชุมชนบ้านท่าสูงบน ทุนการศึกษาของนักเรียนในชุมชนท่าสูงบน สมทบทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทุนการศึกษาและพัฒนาวิชาการของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชากายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic

สถานวิจัย สำนัก …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

รองศาสตราจารย์ …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร นำนักวิจัยทีม WUHeDD ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ …

ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครน …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางเทคนิคการแพทย์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการค่ายฟาติหฺ(พา)ติว เส้นทางสู่มหา’ลัย ปีที่ ๔

เมื่อวันศุกร์ที …