ถูกใจคนรักสุขภาพ!! กับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ครั้งที่ 2 นักวิ่งและประชาชนแห่ร่วม กว่า 3,000 คน

ม.วลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน สหเวชศาสตร์ วลัยลักษณ์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ ๒ “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” SAH Sea Run 2019 ณ ชายหาดท่าสูงบน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การตระหนักรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ยกระดับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนท่าสูงบน ระหว่างวันที่ 24- 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยปีนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา นักวิ่งและประชาชนชาวท่าศาลา นครศรีธรรมราชและใกล้เคียงเข้าร่วมงาน กว่า 3,000 คน 

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมด้วย นายสุพงษ์วินัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง 

โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ในครั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแบบมินิมาราธอน (10 กิโลเมตร) และ ฟันรัน (5 กิโลเมตร) โดยใช้เส้นทางวิ่งบนชายหาด เลียบชายทะเลบ้านท่าสูงบน ซึ่งถือเป็นเส้นทางวิ่งที่ถูกใจคนรักสุขภาพ ที่ได้ออกกำลังกายพร้อมกับสูดอากาศบริสุทธิ์ของท้องทะเลในยามเช้าไปด้วย 

นอกจากนั้นสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ยังได้ลงพื้นที่ ให้บริการสุขภาพด้านการเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด กิจกรรมนันทนาการ บอร์ดให้ความรู้ และนิทรรศการแก่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของชุมชนท่าสูงบนและเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ชุมชนแบบองค์รวม 

รายได้จากการรับสมัครนักวิ่งและรับเงินสนับสนุน หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนการจัดกิจกรรมแก่ชุมชนบ้านท่าสูงบน ทุนการศึกษาของนักเรียนในชุมชนท่าสูงบน สมทบทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทุนการศึกษาและพัฒนาวิชาการของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …