Home / ข่าวเด่น / ถูกใจคนรักสุขภาพ!! กับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ครั้งที่ 2 นักวิ่งและประชาชนแห่ร่วม กว่า 3,000 คน

ถูกใจคนรักสุขภาพ!! กับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ครั้งที่ 2 นักวิ่งและประชาชนแห่ร่วม กว่า 3,000 คน

ม.วลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน สหเวชศาสตร์ วลัยลักษณ์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ ๒ “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” SAH Sea Run 2019 ณ ชายหาดท่าสูงบน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การตระหนักรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ยกระดับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนท่าสูงบน ระหว่างวันที่ 24- 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยปีนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา นักวิ่งและประชาชนชาวท่าศาลา นครศรีธรรมราชและใกล้เคียงเข้าร่วมงาน กว่า 3,000 คน 

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมด้วย นายสุพงษ์วินัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง 

โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ในครั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแบบมินิมาราธอน (10 กิโลเมตร) และ ฟันรัน (5 กิโลเมตร) โดยใช้เส้นทางวิ่งบนชายหาด เลียบชายทะเลบ้านท่าสูงบน ซึ่งถือเป็นเส้นทางวิ่งที่ถูกใจคนรักสุขภาพ ที่ได้ออกกำลังกายพร้อมกับสูดอากาศบริสุทธิ์ของท้องทะเลในยามเช้าไปด้วย 

นอกจากนั้นสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ยังได้ลงพื้นที่ ให้บริการสุขภาพด้านการเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด กิจกรรมนันทนาการ บอร์ดให้ความรู้ และนิทรรศการแก่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของชุมชนท่าสูงบนและเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ชุมชนแบบองค์รวม 

รายได้จากการรับสมัครนักวิ่งและรับเงินสนับสนุน หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนการจัดกิจกรรมแก่ชุมชนบ้านท่าสูงบน ทุนการศึกษาของนักเรียนในชุมชนท่าสูงบน สมทบทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทุนการศึกษาและพัฒนาวิชาการของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ จับมือเอกชน MOU พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร. …

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาการบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ขอแสดงความยินดี …

Physical Therapy Service ในงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21

    & …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมังคุด

    & …

รองศาตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน กับสถาบัน National University of Singapore (NUS), National University Hospital (NUH) และ Ng Teng Fong General Hospital (NTFGH) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2562

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

  ด้วย สำน …

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารและจัดการองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562

รองศาสตราจารย์ …

คณาจารย์และผู้บริหารจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ระหว่างสถาบัน ปี 2562 กับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร. …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่าน facebook : School of Allied Health Sciences, Walailak University และ Website : sah.wu.ac.th

แบบสอบถามความพึ …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ด้วย สำนักวิชาส …