Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ด้วย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ณ หาดท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของชุมชนท่าสูงบน และในปี พ.ศ. 2561 นี้ สำนักวิชาฯ ได้จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” ประกอบด้วยกิจกรรม

  1. วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
  • กิจกรรม บอร์ดให้ความรู้ นิทรรศการ ให้บริการสุขภาพด้านการเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด และนันทนาการต่าง ๆ  ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  1. วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น.
  • กิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลม ชมเล ณ หาดท่าสูงบน ครั้งที่ 2” (SAH Sea Run 2019) แบบมินิมาราธอน (10 กิโลเมตร) และ ฟันรัน (5 กิโลเมตร) นักวิ่ง จำนวน 2,000 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและร่วมวิ่ง

รายละเอียดติดตามได้จาก Facebook  เดิน-วิ่ง กับสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ (https://web.facebook.com/SAHWUMarathon/)

รายได้จากการรับสมัครนักวิ่งและรับเงินสนับสนุน หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนการจัดกิจกรรมแก่ชุมชนบ้านท่าสูงบน ทุนการศึกษาของนักเรียนในชุมชนท่าสูงบน สมทบทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทุนการศึกษาและพัฒนาวิชาการของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมังคุด

    & …

รองศาตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน กับสถาบัน National University of Singapore (NUS), National University Hospital (NUH) และ Ng Teng Fong General Hospital (NTFGH) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2562

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

  ด้วย สำน …

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารและจัดการองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562

รองศาสตราจารย์ …

คณาจารย์และผู้บริหารจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ระหว่างสถาบัน ปี 2562 กับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร. …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่าน facebook : School of Allied Health Sciences, Walailak University และ Website : sah.wu.ac.th

แบบสอบถามความพึ …

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.รังสิต

ศาสตราจารย์ ดร. …

ประกาศมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องผลการคัดเลือกรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์ประจาปีการศึกษา๒๕๖๑

ประกาศจากมูลนิธ …

กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน” นักกายภาพบำบัดทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ม.วลัยลักษณ์ โด …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

เมื่อวันที่ 28 …