Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ด้วย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ณ หาดท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของชุมชนท่าสูงบน และในปี พ.ศ. 2561 นี้ สำนักวิชาฯ ได้จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” ประกอบด้วยกิจกรรม

  1. วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
  • กิจกรรม บอร์ดให้ความรู้ นิทรรศการ ให้บริการสุขภาพด้านการเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด และนันทนาการต่าง ๆ  ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  1. วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น.
  • กิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลม ชมเล ณ หาดท่าสูงบน ครั้งที่ 2” (SAH Sea Run 2019) แบบมินิมาราธอน (10 กิโลเมตร) และ ฟันรัน (5 กิโลเมตร) นักวิ่ง จำนวน 2,000 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและร่วมวิ่ง

รายละเอียดติดตามได้จาก Facebook  เดิน-วิ่ง กับสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ (https://web.facebook.com/SAHWUMarathon/)

รายได้จากการรับสมัครนักวิ่งและรับเงินสนับสนุน หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนการจัดกิจกรรมแก่ชุมชนบ้านท่าสูงบน ทุนการศึกษาของนักเรียนในชุมชนท่าสูงบน สมทบทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทุนการศึกษาและพัฒนาวิชาการของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาประจำปี 2562

สำนักวิชาสหเวชศ …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดล

“กิจกรรมทำบุญตั …

นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ออกให้บริการวิชาการในรายวิชากายภาพบำบัดในกลุ่มเฉพาะสภาวะ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา

นักศึกษา ชั้นปี …

ม.วลัยลักษณ์ จับมือเอกชน MOU พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร. …

ถูกใจคนรักสุขภาพ!! กับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ครั้งที่ 2 นักวิ่งและประชาชนแห่ร่วม กว่า 3,000 คน

ม.วลัยลักษณ์ โด …

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาการบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ขอแสดงความยินดี …

Physical Therapy Service ในงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21

    & …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมังคุด

    & …

รองศาตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน กับสถาบัน National University of Singapore (NUS), National University Hospital (NUH) และ Ng Teng Fong General Hospital (NTFGH) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2562

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

  ด้วย สำน …