ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 เรื่อง การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation)

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 เรื่อง การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

– สามารถสมัครเข้าร่วมได้โดยการลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/gxEL84 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หรือจนกว่าจะครบจำนวนผู้สมัคร 60 คน

– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
– นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส โทร 0 7567 2703-4 หรือ
– อาจารย์ กภ.ฉัตรดาว เสพย์ธรรม โทรศัพท์ 08 3505 3639

อนึ่ง สำหรับคะแนนกิจกรรม ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

About Ariya Yeesunsong

Check Also

ระบบสืบค้นกฎหมาย (E-LAW System)

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

TCAS รอบที่ 1 P …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรม SAH Seminar

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมหารือแนวทาง “การขอทุนวิจัยภายนอก”

สถานวิจัย สำนัก …