Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายห้องปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก
1. ท่านสกล จันทร์รักษ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน
2. รศ.ยุพา เอื้อวิจตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแทพย์ กล่าวให้โอวาท
3. กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในงานมีกิจกรรม
– การให้บริการตรวจเลือด เพื่อวินิจฉัยเบาหวาน ตรวจโรคติดเชื้อ (HBV และ HIV) ตรวจหมู่โลหิตโดยวิธีมาตรฐาน รวมทั้งการให้คำปรึกษาและแปลผลการตรวจวิเคราะห์
– การเสวนาทิศทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในยุค 4.0 โดย รศ.ยุพา เอื้อวิจตรอรุณ และ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ดำเนินการโดย ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
– กิจกรรมบันเทิง แสดงละครสั้นวิชาชีพ โดยสโมสร นศ. เทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ และยังมีการแสดงดนตรีโดย คณาจารย์ และ นศ.
– กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ (National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health)

สาขาวิชาเทคนิคก …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 8 ก …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 20 คน

หลักสูตรเทคนิคก …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 40 คน

มีรูปแบบการสมัค …

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา

  หลักสูตร …

สรุปการดูแลนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข

Facebook Commen …

ระบบและกลไกในการดำเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

Facebook Commen …

ประกาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ทุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด)

            สืบ …

รองศาสตราจารย์ พญ.วีระนุช นิสภาธร ได้รับเชิญเพื่อร่วมพูดคุยจาก 2 มหาวิทยาลัยดังในประเทศอินเดีย

รองศาสตราจารย์ …

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562

นายพิทักษ์สิทธิ …