Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวนักศึกษา / หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

          เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ทางหลักจำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นประธาน รวมทั้ง อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัด อาจารย์ กภ. สุริยัน ดำแก้ว นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสิชล คณาจารย์ประจำหลักสูตรกายภาพบำบัดทุกท่าน กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและสัมมาชีพอื่น ๆ รวมทั้งการดำเนินชีวิตภายใต้กรอบแห่งความดีงามตลอดไป
     นอกจากนี้ ศิษย์เก่าหลักสูตรกายภาพบำบัดได้ส่งวีดีทัศน์แสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในวิชาชีพกายภาพบำบัดอีกด้วย อันได้แก่ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 กภ. หทัยรัตน์ เขมรังสี แนะแนวการทำงานกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชน กภ. พรสมัย เพื่อนรัมย์ แนะแนวการทำงานกายภาพบำบัดที่เน้นการบริการทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและการทำงานเชิงรุกในชุมชน กภ. นิศิษฐา ดูมา แนะแนวการทำงานเปิดสถานประกอบการและการให้บริการทางกายภาพบำบัดในคลินิกส่วนตัว และ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 กภ.ปิยะนุช เสรีศรีสกุล แนะแนวการทำงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ส่งวีดีทัศน์แสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในวิชาชีพกายภาพบำบัดอีกด้วย รวมทั้ง อาจารย์ กภ. สุริยัน ดำแก้ว ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสิชล และอาจารย์ที่ปรึกษาทางคลินิกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางมาแสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐบาลด้วยตนเอง ทั้งนี้ ว่าที่บัณฑิตกายภาพบำบัด ยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ ระลึกถึงความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นและคณาจารย์ สร้างความรู้สึกประทับใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

 

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 เรื่อง การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation)

สาขาวิชากายภาพบ …

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดี เข้าพบ นายอำเภอท่าศาลา เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนชาวอำเภอท่าศาลา และการจัดกิจกรรม “สหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 เดินวิ่ง กินลม ชมเล ชายหาดท่าสูงบน” (SAH SEA RUN 2019)

รศ.ดร.จิตรบรรจง …

รายการวลัยลักษณ์สู่สังคม ตอน สหเวชศาสตร์ ม วลัยลักษณ์

Facebook Commen …

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ (National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health)

สำนักวิชาสหเวชศ …

โครงการ The Canda ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEDD) program ในปีการศึกษา 2562 – 2563

Facebook Commen …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 8 ก …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 20 คน

หลักสูตรเทคนิคก …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 40 คน

มีรูปแบบการสมัค …

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา

  หลักสูตร …

สรุปการดูแลนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข

Facebook Commen …