Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวนักศึกษา / กิจกรรม “สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

กิจกรรม “สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

                 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ” ณ ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากรโดยประยุกต์ความรู้จากรายวิชาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ผสมกับความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมไทย ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิเช่นกิจกรรมทำแผ่นประคบร้อนสมุนไพร กิจกรรมการละเล่นแบบไทย กิจกรรมการทำถุงหอมจากสมุนไพรไทย เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ภายในสำนักซึ่งสอดคล้องกับวันปีใหม่ไทยที่กำลังจะถึงในไม่กี่วัน กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมอีกด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและคณาจารย์ทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และที่ขาดไม่ได้เลยขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพถ่ายโดย นายเมธา มณีรัตน์ และนางสาวศุภิสรา เด่นดวง


ประมวลภาพเพิ่มเติม

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 เรื่อง การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation)

สาขาวิชากายภาพบ …

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดี เข้าพบ นายอำเภอท่าศาลา เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนชาวอำเภอท่าศาลา และการจัดกิจกรรม “สหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 เดินวิ่ง กินลม ชมเล ชายหาดท่าสูงบน” (SAH SEA RUN 2019)

รศ.ดร.จิตรบรรจง …

รายการวลัยลักษณ์สู่สังคม ตอน สหเวชศาสตร์ ม วลัยลักษณ์

Facebook Commen …

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ (National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health)

สำนักวิชาสหเวชศ …

โครงการ The Canda ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEDD) program ในปีการศึกษา 2562 – 2563

Facebook Commen …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 8 ก …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 20 คน

หลักสูตรเทคนิคก …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 40 คน

มีรูปแบบการสมัค …

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา

  หลักสูตร …

สรุปการดูแลนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข

Facebook Commen …