หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร TCAS 2564 Portfolio
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2563 – 20 กันยายน 2563
กำหนดสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ภายใน 30 กันยายน 2563
สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th/
รับจำนวน 40 คน
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
GPAX 4 ภาคขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.00
เกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา
– วิทยาศาสตร์ 3.00 หรือ คณิตศาสตร์ 3.00
– อังกฤษ 3.00
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
– เรียงความหัวข้อวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ฉันรู้จักและเหตุผลในการเลือกเรียน
– ใบรับรองแพทย์
สำหรับน้อง ๆ ที่สมัครรอบ Portfolio แล้วขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยสอบถามได้ที่ https://line.me/R/ti/g/W0A7HexkpV
หรือ inbox ที่ FB: กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ ได้เลยค่ะ
Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Facebook Commen …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …