สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

             สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19" เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. โดยสำนักวิชาได้ระดมทุนการศึกษาจากรุ่นพี่ (ศิษย์เก่า) ผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาฯ และผู้มีอุปการะคุณ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษาในสถานการณ์โควิด 19  ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 42 ทุน  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิ๊ก 

About Ariya Yeesunsong

Check Also

การใช้งานระบบ DOMS

1.การสร้างส่งบั …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียกสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา (ครั้งที่ 2)

หลักสูตรกายภาพบ …

บริหารทั่วไป

    & …

SAH Link : Short Cut คลังความรู้ออนไลน์สู่ความสำเร็จ