Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018

ศูนย์กิจการนานาชาติขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018 ภายใต้ Theme : “In Honour of HRH Princess Chulabhorn Walailak: Cultures without Borders” ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2561 โดยจะมีผู้เข้าร่วมค่ายเป็นนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 100 คน และนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 60 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ ของค่าย รวมทั้งมีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้องทำกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอ และอื่นๆ ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติระหว่างการเข้าร่วมค่าย
เกณฑ์การคัดเลือก

สำนักวิชาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
สำนักวิชาพิจารณาคัดเลือกความสามารถด้านทักษะการเขียนโดยให้นักศึกษาส่งเรียงความภาษาอังกฤษความยาว 600-1,000 คำ ตามหัวข้อที่กำหนด คือ “What is your opinion on cultures without borders in the globalized world”
เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง โดยยื่นใบรับรองแพทย์ ต่อสำนักวิชา (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ได้ ตามลิ้งค์ https://goo.gl/PWJu5r
โดยส่งเรียงความภาษาอังกฤษได้ที่ธุรการสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หรือทางอีเมล์ pair.wu@gmail.com ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับการสัมภาษณ์สำนักวิชาฯ จะแจ้งวันและเวลาให้ทราบในภายหลัง

About sah_2016

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อจันทร์ที่ …

School of Allied Health Sciences, Walailak University is pleased to invite researchers, medical technologists and postgraduate students to participate in “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” being held on 22-23 March, 2018

  &nb …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดเวทีระดมข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการวางแผนการบริการวิชาการแก่ชุมชน และค้นหาปัญหาสุขภาพ

เมื่อวันที่ 31 …

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

ตามที่สถานวิจัย …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์

เมื่อวันที่ 30 …

เสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”

ด้วยสำนักวิชาสห …

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M)

นักศึกษาสาขาวิช …

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ด้วยมหาวิทยาลัย …

School of Allied Health Sciences, Walailak University is pleased to invite researchers, medical technologists and postgraduate students to participate in “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” being held on 22-23 March, 2018

  &nb …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189

  &nb …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *