Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. – 14:30 น. สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ร่วมกับคณะกรรมการพันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2  โดยมี รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นประธาน ซึ่งลักษณะกิจกรรมเป็นการชี้แจงขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ  เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ การเตรียมเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน และการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 23 คนเป็นอาจารย์จากสาขาวิชากายภาพย์จำนวน 7 คนและเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์จำนวน 16 คน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ สหเวชศาสตร์ อีกด้วย

About sah_2016

Check Also

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018

ศูนย์กิจการนานา …

School of Allied Health Sciences, Walailak University is pleased to invite researchers, medical technologists and postgraduate students to participate in “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” being held on 22-23 March, 2018

  &nb …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดเวทีระดมข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการวางแผนการบริการวิชาการแก่ชุมชน และค้นหาปัญหาสุขภาพ

เมื่อวันที่ 31 …

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

ตามที่สถานวิจัย …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์

เมื่อวันที่ 30 …

เสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”

ด้วยสำนักวิชาสห …

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M)

นักศึกษาสาขาวิช …

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ด้วยมหาวิทยาลัย …

School of Allied Health Sciences, Walailak University is pleased to invite researchers, medical technologists and postgraduate students to participate in “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” being held on 22-23 March, 2018

  &nb …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189

  &nb …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *