เสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”

ด้วยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงานในแต่ละด้าน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องและเป็นกำลังใจให้รุ่นน้องที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยจะใช้ช่องทางในการมอบรางวัลในงานเลี้ยงต้อนรับ การประชุมวิชาการ “International Conference on Biomedical Sciences – ICBMS 2018” ร่วมกับ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189”และ “โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัด   วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7” ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัย   วลัยลักษณ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศ  โดยจะแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

  1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ
  2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิจัย
  3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านนวัตกรรม
  4. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านธุรกิจ

หากต้องการเสนอชื่อศิษย์เก่าท่านใดเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามประกาศนี้ได้เลยครับ https://goo.gl/nrdJgk

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น