Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Professor and Student Exchange) ระหว่าง วันที่ 28-29 กันยายน 2560

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Professor and Student Exchange) ระหว่าง วันที่ 28-29 กันยายน 2560

ด้วยสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Professor and Student Exchange) ระหว่าง วันที่ 28-29 กันยายน 2560 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจาก Sport Rehabilitation Department, Faculty of Sport Science and Coaching, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 19 คน และคณาจารย์และนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ และรองศาสตราจาย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมที่ดำเนินโดยคณาจารย์ในหลักสูตร แนวทางในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน และการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัดและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UPSI โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ พัฒนานักศึกษาและคณาจารย์สู่ความเป็นสากลและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน

About sah_2016

Check Also

10 เหตุผลที่ต้องเรียนสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ …

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาสหเวชศ …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ “สหเวชศาสตร์กับการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์”

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018

ศูนย์กิจการนานา …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อจันทร์ที่ …

School of Allied Health Sciences, Walailak University is pleased to invite researchers, medical technologists and postgraduate students to participate in “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” being held on 22-23 March, 2018

  &nb …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดเวทีระดมข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการวางแผนการบริการวิชาการแก่ชุมชน และค้นหาปัญหาสุขภาพ

เมื่อวันที่ 31 …

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

ตามที่สถานวิจัย …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์

เมื่อวันที่ 30 …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *