Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education)

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education)

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้อำนวยนการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต อาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วม โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ

  1. เข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (Conceive-Design-Implement-Operate, CDIO-based Education) ต่อการปฏิรูปการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21
  2. กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตร
  3. เข้าใจหลักการของ Constructive Alignment
  4. ออกแบบการเรียน-การสอน-การประเมินผล ที่เหมาะสมกับรายวิชา

About sah_2016

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วม หลักสูตรการอบรม CDIO-based Education

 

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเรียนเชิญคณาจ …

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมมาตรฐานการวิจัย

สถาบันวิจัยวิทย …

วิดิทัศน์แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการคลินิกเทคนิคการแพทย์

ด้วยมหาวิทยาลัย …

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัด

ด้วยมหาวิทยาลัย …

ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม “วันเทคนิคการแพทย์ไทย”

ขอเชิญชวนประชาช …

ประมวลภาพกิจกรรม

29 มิถุนายนเทคนิคการแพทย์

Professor Dr. Hyuma Makizako และ Dr. Fumiyo Matsuda จากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานของหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

Professor Dr. H …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *