Home / ข่าวเด่น / Professor Dr. Hyuma Makizako และ Dr. Fumiyo Matsuda จากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานของหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

Professor Dr. Hyuma Makizako และ Dr. Fumiyo Matsuda จากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานของหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

Professor Dr. Hyuma Makizako และ Dr. Fumiyo Matsuda จากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานของหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง รักษาการคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรกายภาพบำบัด ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Professor Dr. Hyuma Makizako (PhD, PT) และ Dr. Fumiyo Matsuda (Ph.D, PT) จากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสวงหาแนวทางการสร้างความร่วมมือในระดับหลักสูตรและสำนักวิชาอย่างเป็นทางการในอนาคต

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ยังนำ Professor Dr.Makizako และ Dr.Matsuda เยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการกายภาพบำบัด ห้องวิจัยกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และห้องปฏิบัติการภายในสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น นำเยี่ยมชม ณ โอกาสนี้ด้วย

ในเบื้องต้นทาง Professor Dr.Makizako และ Dr.Matsuda ได้ให้ความสนใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการให้เกิดแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตรกายภาพบำบัด รวมทั้งการทำวิจัยร่วมกัน

About sah_2016

Check Also

โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ต้อนรับคณะจาก Faculty of Sport Science and Coaching, UniversitiPendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และหลักสูตรกายภาพบำบัด กิจกรรม Education program

มหาวิทยาลัยวลัย …

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

เมื่อวันที่ 11 …

ม.วลัยลักษณ์ – กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนาม MOU พัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ &# …

รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน “13th Taipei International Invention show & Technomart” (INST 2017 )

รองศาสตราจารย์ …

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “มวล. ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ”

รองศาสตราจารย์ …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Professor and Student Exchange) ระหว่าง วันที่ 28-29 กันยายน 2560

ด้วยสาขาวิชากาย …

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนริศรา แก้วบุญเลิศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ขอเชิญร่วมฟังกา …

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอรวรรณ พูลศรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education)

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม หลักสูตรการอบรม CDIO-based Education

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *