สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา กายภาพบำบัดในเด็ก สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 หัวข้อปฏิบัติการ “การนวดสัมผัสเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทารก (Infant Massage)”

           บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา กายภาพบำบัดในเด็ก สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 หัวข้อปฏิบัติการ “การนวดสัมผัสเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทารก (Infant Massage)” รายวิชานี้ ทางหลักสูตรฯ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดส่งตุ๊กตาจำลองเพื่อใช้ในการเรียนการสอนถึงนักศึกษาทุกคนที่เรียนออนไลน์จากบ้าน โดยในชั่วโมงปฏิบัติการดังกล่าว นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประโยชน์ การเตรียมตัวก่อนการนวด ข้อควรระวัง และเทคนิควิธีการการนวดสัมผัสทารก ถึงแม้จะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ แต่นักศึกษาได้ทำการฝึกซ้อมทุกขั้นตอนเสมือนในห้องเรียนจริง โดยอาจารย์จะให้ Feedback ผ่านการจัดวางมุมกล้องที่เห็นการปฏิบัติของนักศึกษาทุกคน และจัดแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อให้อาจารย์ให้ดูแลอย่างทั่วถึง

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  ภาพและข่าวโดย : ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ #กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ #กายภาพบำบัด #PTWU #WalailakUniversity #WUSAH

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *