Home / บ้านนี้มีเราสหเวชศาสตร์ / บ้านนี้มีสุข และบ้านนี้มีรัก(ดี) จัดกิจกรรม power bank เพื่อเพิ่มพลังแก่นักศึกษา

บ้านนี้มีสุข และบ้านนี้มีรัก(ดี) จัดกิจกรรม power bank เพื่อเพิ่มพลังแก่นักศึกษา

บ้านนี้มีรัก(ดี) และบ้านนี้มีสุข สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัดกิจกรรม power bank เพื่อเพิ่มพลังแก่นักศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-17.00 น. ห้องพละบำบัด อาคารวิชาการ 8

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3

การประเมินกิจกรรม: ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 จำนวน 17 คน

แบตเตอรี่หัวใจ

แบตเตอรี่หัวใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

แบตเตอรี่หัวใจหลังเข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 56.25% (30-75%)

ค่าเฉลี่ย 95.13% (80-100%)

 

 

 

 

สรุปกิจกรรม Power bank

 

Facebook Comments

About maneerut srisuksai

Check Also

บ้านนี้เรียนดี จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ (พี่ติวน้อง) ประจำปีการศึกษา 2560

บ้านนี้เรียนดี …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “อบรมการเขียน มคอ.3 ตามมาตรฐาน UKPSF”

    & …

รวม LINK

สภากายภาพบำบัด …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

  ด้วยมหาว …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 23 อัตร

ด้วยมหาวิทยาลัย …

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019”

รับสมัครนักเรีย …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยโครงการสายใยรักบุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ University of Kentucky, USA

"รศ.ดร.จิต …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ณ โถงอาคารไทยบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 #WUSAH

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด “WU Big Cleaning Day 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร”

ขอเชิญชวนคณาจาร …