Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยโครงการสายใยรักบุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยโครงการสายใยรักบุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

 

         สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยโครงการสายใยรักบุคลากร (พันธกิจสื่อสารองค์กรและสานสัมพันธ์องค์กร SAH5 ร่วมกับพันธกิจผลิตบัณฑิต SAH3) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และแนะนำสำนักวิชาฯ เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการให้อาจารย์ใหม่แนะนำตนเองพร้อมด้วยอาจารย์พี่เลี้ยง ต่อด้วยการแนะนำโครงสร้างสำนักวิชาฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองคณบดี การชี้แจงบทบาทอาจารย์พี่เลี้ยง โดย อาจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ รองคณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ ให้โอวาทและแนะนำการปฏิบัติตัวในการทำงานและการประเมินผลงานสำหรับอาจารย์ใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก

 

 

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

บ้านนี้เรียนดี จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ (พี่ติวน้อง) ประจำปีการศึกษา 2560

บ้านนี้เรียนดี …

บ้านนี้มีสุข และบ้านนี้มีรัก(ดี) จัดกิจกรรม power bank เพื่อเพิ่มพลังแก่นักศึกษา

บ้านนี้มีรัก(ดี …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “อบรมการเขียน มคอ.3 ตามมาตรฐาน UKPSF”

    & …

รวม LINK

สภากายภาพบำบัด …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

  ด้วยมหาว …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 23 อัตร

ด้วยมหาวิทยาลัย …

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019”

รับสมัครนักเรีย …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ University of Kentucky, USA

"รศ.ดร.จิต …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ณ โถงอาคารไทยบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 #WUSAH

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด “WU Big Cleaning Day 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร”

ขอเชิญชวนคณาจาร …