Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักวิ่งและประชาชน จ.นครศรีฯ ร่วมงาน “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” สำนักวิชาสหเวชฯ ม.วลัยลักษณ์

นักวิ่งและประชาชน จ.นครศรีฯ ร่วมงาน “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” สำนักวิชาสหเวชฯ ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมความสำคัญของการรักษาสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน ณ ชาดหาดบ้านสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ รวมทั้งนักวิ่งจากชมรมวิ่งและประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของทุกคนและเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประเทศไทยมีทะเลและหาดทรายที่สวยงามเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดการดูแลพัฒนา ต่างจากในหลายประเทศที่มีทะเลแต่ไม่มีชาดหาด ต้องสร้างชายหาดเทียมขึ้นมา จึงเป็นความโชคดีของคนไทยที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม 

นอกจากการได้สัมผัสกับทะเลและหาดทรายที่สวยงามในยามเช้าวันนี้แล้ว กิจกรรมในวันนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาชุมชน การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ การประชาสัมพันธ์ชายหาดบ้านท่าสูงบนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพผ่านกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพ การพัฒนาชุมชนและการปลูกจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานได้มีความสุขใจ จิตใจเบิกบานกับอากาศยามเช้า มีร่างกายที่แข็งแรงกับการวิ่งวันนี้ ที่มีระยะทางรวม ไป-กลับ ประมาณ 5 กิโลเมตร ขอขอบคุณชมรมนักวิ่งทุกชมรมที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่าน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันนี้จะเป็นวลัยลักษณ์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มีความสำเร็จโดดเด่น เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และจะทำให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกคนเมื่อพูดถึงวลัยลักษณ์แล้ว ทุกคนจะต้องภาคภูมิใจ นี่คือความมุ่งมั่นและปรารถนาของเรา ขอให้งานในวันนี้ประสบความสำเร็จและขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้มีจิตใจสดชื่นแจ่มใสและมีสุขภาพที่ดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว 

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา นักวิ่งและประชาชนร่วมวิ่งไปบนชายหาดเรียบทะเลบ้านท่าสูงบน เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตรและร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนของนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณ กิจกรรมการบริการวิชาการ “สหเวชศาสตร์ วลัยลักษณ์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1” และการบริการสุขภาพต่างๆ จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ การแสดงจากนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสูงบนอีกด้วย 

ข่าวและภาพ โดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

ประมวลภาพ 

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรม ผูกศิษย์พี่น้องสานสัมพันธ์

สาขาวิชากายภาพบ …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ“กายภาพบำบัดร่วมใจและสร้างเสริมความสัมพันธ์นักศึกษากายภาพบำบัด”

สาขาวิชากายภาพบ …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล

  มหาวิทยา …

บ้านนี้ go inter จัดกิจกรรมโพสภาพคู่คุณแม่พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ

บ้านนี้ go inte …

ระบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ

ส่วนทรัพยากรมนุ …

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  Facebook …

ยอดเยี่ยม!! บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รุ่น17 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%

    & …

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษากายภาพบ …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน รู้เท่าทันภาวะซีด โดย ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

Facebook Commen …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน พยาธิตัวร้ายอันตรายกว่าที่คิด โดย ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

  Facebook …