Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 จำนวน 8 คน จากทีม “เตียงเลื่อนเคลื่อนง่าย สบายผู้ดูแล” ประกอบด้วย

  1. นางสาวศิรภัสสร เกิดเนตร
  2. นางสาวจันทมาส ธนาวุฑฒ์
  3. นางสาวซารีปะห์ เวาะแมะ
  4. นางสาวพัณณิตา เสาดา
  5. นางสาวสุดธิดา        ประทีป
  6. นางสาวเสาวรัตน์ หมัดอะด้ำ
  7. นายจัสมิน สนเส็ม
  8. นางสาวซูรีย๊ะ อิงดิง

เข้ารับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรมแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

เตียงเลื่อนเคลื่อนง่าย สบายผู้ดูแล เป็นอุปกรณ์ช่วยในการอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหา ซึ่งมาจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล จันทรวิโรจน์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในความสำเร็จครั้งนี้

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรม ผูกศิษย์พี่น้องสานสัมพันธ์

สาขาวิชากายภาพบ …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ“กายภาพบำบัดร่วมใจและสร้างเสริมความสัมพันธ์นักศึกษากายภาพบำบัด”

สาขาวิชากายภาพบ …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล

  มหาวิทยา …

บ้านนี้ go inter จัดกิจกรรมโพสภาพคู่คุณแม่พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ

บ้านนี้ go inte …

ระบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ

ส่วนทรัพยากรมนุ …

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  Facebook …

นักวิ่งและประชาชน จ.นครศรีฯ ร่วมงาน “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” สำนักวิชาสหเวชฯ ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โด …

ยอดเยี่ยม!! บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รุ่น17 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%

    & …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน รู้เท่าทันภาวะซีด โดย ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

Facebook Commen …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน พยาธิตัวร้ายอันตรายกว่าที่คิด โดย ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

  Facebook …