Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายห้องปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก
1. ท่านสกล จันทร์รักษ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน
2. รศ.ยุพา เอื้อวิจตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแทพย์ กล่าวให้โอวาท
3. กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในงานมีกิจกรรม
– การให้บริการตรวจเลือด เพื่อวินิจฉัยเบาหวาน ตรวจโรคติดเชื้อ (HBV และ HIV) ตรวจหมู่โลหิตโดยวิธีมาตรฐาน รวมทั้งการให้คำปรึกษาและแปลผลการตรวจวิเคราะห์
– การเสวนาทิศทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในยุค 4.0 โดย รศ.ยุพา เอื้อวิจตรอรุณ และ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ดำเนินการโดย ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
– กิจกรรมบันเทิง แสดงละครสั้นวิชาชีพ โดยสโมสร นศ. เทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ และยังมีการแสดงดนตรีโดย คณาจารย์ และ นศ.
– กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผ่าน Website : sah.wu.ac.th

Facebook Commen …

SAH Sea Run 2018 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน” วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561

SAH Sea Run 201 …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Facebook Commen …

การจัดการความรู้@wusah

♥   การพัฒนาสู่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบแอดมิชชั่น วันที่ 12-16 มิถุนายน 2561

หลักสูตรเทคนิคก …