Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายห้องปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก
1. ท่านสกล จันทร์รักษ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน
2. รศ.ยุพา เอื้อวิจตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแทพย์ กล่าวให้โอวาท
3. กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในงานมีกิจกรรม
– การให้บริการตรวจเลือด เพื่อวินิจฉัยเบาหวาน ตรวจโรคติดเชื้อ (HBV และ HIV) ตรวจหมู่โลหิตโดยวิธีมาตรฐาน รวมทั้งการให้คำปรึกษาและแปลผลการตรวจวิเคราะห์
– การเสวนาทิศทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในยุค 4.0 โดย รศ.ยุพา เอื้อวิจตรอรุณ และ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ดำเนินการโดย ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
– กิจกรรมบันเทิง แสดงละครสั้นวิชาชีพ โดยสโมสร นศ. เทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ และยังมีการแสดงดนตรีโดย คณาจารย์ และ นศ.
– กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

บ้านนี้ go inter จัดกิจกรรมโพสภาพคู่คุณแม่พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ

บ้านนี้ go inte …

ระบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ

ส่วนทรัพยากรมนุ …

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  Facebook …

นักวิ่งและประชาชน จ.นครศรีฯ ร่วมงาน “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” สำนักวิชาสหเวชฯ ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โด …

ยอดเยี่ยม!! บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รุ่น17 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%

    & …

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษากายภาพบ …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน รู้เท่าทันภาวะซีด โดย ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

Facebook Commen …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน พยาธิตัวร้ายอันตรายกว่าที่คิด โดย ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

  Facebook …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …