Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายห้องปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก
1. ท่านสกล จันทร์รักษ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน
2. รศ.ยุพา เอื้อวิจตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแทพย์ กล่าวให้โอวาท
3. กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในงานมีกิจกรรม
– การให้บริการตรวจเลือด เพื่อวินิจฉัยเบาหวาน ตรวจโรคติดเชื้อ (HBV และ HIV) ตรวจหมู่โลหิตโดยวิธีมาตรฐาน รวมทั้งการให้คำปรึกษาและแปลผลการตรวจวิเคราะห์
– การเสวนาทิศทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในยุค 4.0 โดย รศ.ยุพา เอื้อวิจตรอรุณ และ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ดำเนินการโดย ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
– กิจกรรมบันเทิง แสดงละครสั้นวิชาชีพ โดยสโมสร นศ. เทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ และยังมีการแสดงดนตรีโดย คณาจารย์ และ นศ.
– กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

สาขาวิชาเทคนิคก …

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (Bilingual) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

สาขาวิชาเทคนิคก …

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัครบุคคลเพ …

คณะผู้บริหาร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

    & …

รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “Research Fellow Award”

รองศาสตราจารย์ …

ขอแสดงความยินดี กับทีม TriOCIN ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย จากกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ในโจทย์ “ IDEA WOW สร้างสินค้าและบริการ สำหรับสุภาพสตรี wow wow wow”

มหาวิทยาลัยวลัย …

นักศึกษาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม G2B Boost up ภายใต้โครงการต่อยอดความคิดสร้างธุรกิจเทคโนโลยี (Graduate to Business: G2B)

    ข …

นักศึกษากายภาพบำบัด คว้ารางวัลชมเชย สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

เครื่องออกกำลัง …

สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรม ผูกศิษย์พี่น้องสานสัมพันธ์

สาขาวิชากายภาพบ …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ“กายภาพบำบัดร่วมใจและสร้างเสริมความสัมพันธ์นักศึกษากายภาพบำบัด”

สาขาวิชากายภาพบ …