Home / ไม่มีหมวดหมู่ / รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติ

1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขา/ เทคโนโลยีชีวภาพ/จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีอาหาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.สนใจทำวิทยานิพนธ์ด้าน

    2.1. การทำผ่าเหล่าแบคทีเรียเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ หรือ

    2.2. การทำบริสุทธิ์สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่ผลิตจากแบคทีเรีย

สนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษาปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2. ทุนสนับสนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล โทรศัพท์มือถือ 08 -35013388 Email: lmonthon55@gmail.com โทรศัพท์ 0 7567 2180  

 

About sah_2016

Check Also

หลักสูตร เทคนิคการแพทย์ แบบทวิภาษา (ปริญญาตรี) [ Medical Technology Bilingual Program ] รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร เทคนิค …

หลักสูตร กายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

หลักสูตร กายภาพ …

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”

          อาจาร …

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการและการวิจัยบัณฑิตศึกษา”

Dear BMS Studen …

แบบฟอร์ม

  ​   …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

    & …

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชนะเลิศคลิป VDO นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

ตัวแทนนักศึกษาก …

คณาจารย์หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการจัดสรรทุน คปก. รุ่นที่ 21

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน

    & …

การให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2560

การให้บริการเช่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *