Home / ข่าวนักศึกษา / หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

          เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ทางหลักจำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นประธาน รวมทั้ง อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัด อาจารย์ กภ. สุริยัน ดำแก้ว นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสิชล คณาจารย์ประจำหลักสูตรกายภาพบำบัดทุกท่าน กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและสัมมาชีพอื่น ๆ รวมทั้งการดำเนินชีวิตภายใต้กรอบแห่งความดีงามตลอดไป
     นอกจากนี้ ศิษย์เก่าหลักสูตรกายภาพบำบัดได้ส่งวีดีทัศน์แสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในวิชาชีพกายภาพบำบัดอีกด้วย อันได้แก่ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 กภ. หทัยรัตน์ เขมรังสี แนะแนวการทำงานกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชน กภ. พรสมัย เพื่อนรัมย์ แนะแนวการทำงานกายภาพบำบัดที่เน้นการบริการทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและการทำงานเชิงรุกในชุมชน กภ. นิศิษฐา ดูมา แนะแนวการทำงานเปิดสถานประกอบการและการให้บริการทางกายภาพบำบัดในคลินิกส่วนตัว และ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 กภ.ปิยะนุช เสรีศรีสกุล แนะแนวการทำงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ส่งวีดีทัศน์แสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในวิชาชีพกายภาพบำบัดอีกด้วย รวมทั้ง อาจารย์ กภ. สุริยัน ดำแก้ว ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสิชล และอาจารย์ที่ปรึกษาทางคลินิกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางมาแสดงความยินดีและแนะแนวการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐบาลด้วยตนเอง ทั้งนี้ ว่าที่บัณฑิตกายภาพบำบัด ยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ ระลึกถึงความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นและคณาจารย์ สร้างความรู้สึกประทับใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

 

About sah_2016

Check Also

หลักสูตร เทคนิคการแพทย์ แบบทวิภาษา (ปริญญาตรี) [ Medical Technology Bilingual Program ] รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร เทคนิค …

หลักสูตร กายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

หลักสูตร กายภาพ …

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”

          อาจาร …

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการและการวิจัยบัณฑิตศึกษา”

Dear BMS Studen …

แบบฟอร์ม

  ​   …

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

หลักสูตรชีวเวชศ …

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชนะเลิศคลิป VDO นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

ตัวแทนนักศึกษาก …

คณาจารย์หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการจัดสรรทุน คปก. รุ่นที่ 21

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน

    & …

การให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2560

การให้บริการเช่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *