Home / ข่าวนักศึกษา / นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชนะเลิศคลิป VDO นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชนะเลิศคลิป VDO นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

ตัวแทนนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน จากทีม “นวัตกรรมล้อเลื่อนเคลื่อนชีวิต wheel for life” ประกอบด้วย น.ส.อัจฉรา เอียดหวัง น.ส.อัสมาอ์ พิทักษ์คุ้มพล และนายกันทรากรณ์ แก้วดานา เข้ารับรางวัลชนะเลิศคลิป VDO นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับ สสส. และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานเวทีสาธารณะ “ผู้สูงวัยกับโลกดิจิตัล” ในวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

นวัตกรรมล้อเลื่อนเคลื่อนชีวิต เป็นอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหา ซึ่งมาจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในความสำเร็จครั้งนี้

https://www.dropbox.com/…/Wheel%20for%20life%20%E0%B8%A5%E0…

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผ่าน Website : sah.wu.ac.th

Facebook Commen …

SAH Sea Run 2018 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน” วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561

SAH Sea Run 201 …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคก …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Facebook Commen …

การจัดการความรู้@wusah

♥   การพัฒนาสู่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …