Home / ข่าวนักศึกษา / การให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2560

การให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2560

การให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนด ให้มีการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อนุญาตให้ร้านอมเรศ โดย นางสาวนันท์นภัส อทัญญูตา ผู้จัดการร้านอมเรศ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 2 ตรอกนคร ท่าพระจันทร์ ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพ 10200โทร. 081-682-6698 หรือ 080-994-5956 เป็นผู้ให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยแก่บัณฑิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายการเช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ราคาชุดครุยวิทยฐานะ(ราคารวมเข็มติดชุดครุย) ชำระเงินในวันวัดตัวดังนี้

ปริญญาตรี

– ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว) ชุดละ 420 บาท
– ค่าเช่าตัดชุดครุย (ชุดใหม่) ชุดละ 690 บาท
– ค่าตัดชุดครุย ชุดละ 1,300 บาท

ปริญญาโท

– ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว) ชุดละ 550 บาท
– ค่าเช่าตัดชุดครุย (ชุดใหม่) ชุดละ 810 บาท
– ค่าตัดชุดครุย ชุดละ 1,430 บาท

ปริญญาเอก

– ค่าเช่าชุดครุย (ชุดใช้แล้ว) ชุดละ 660 บาท
– ค่าเช่าตัดชุดครุย (ชุดใหม่) ชุดละ 920 บาท
– ค่าตัดชุดครุย ชุดละ 1,560 บาท

* หากท่านต้องการซื้อถุงครุยเพิ่ม (ค่าถุงครุย ใบละ 100 บาท) *
ค่าใช้จ่ายในวันรับครุย
ค่าประกันชุดครุย (กรณีเช่าและตัดเช่าครุย) ชุดละ 1,000 บาท

2. การวัดตัวชุดครุย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถวัดตัวได้ดังนี้

1. ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ร้านอมเรศจะมาให้บริการวัดตัว ชุดครุยแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วันเดียวเท่านั้น)
2. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถวัดตัวชุดครุยด้วยตัวเองได้ที่ ร้านอมเรศ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ตรอกนคร ท่าพระจันทร์ ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพ 10200โทร. 081-682-6698 หรือ 080-994-5956 ก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร 45 วัน
3. กรณีที่ไม่สะดวกมาวัดตัวด้วยตัวเองก็สามารถสั่งตัดชุดผ่านทาง Web Site (ร้านอมเรศ)www.amaresstore.com,หรือhttp://www.facebook.com/amaresshop.graduationgown หรือ Email : amares_shop@hotmail.com โทร. 081-682-6698 หรือ 080-994-5956
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3650 โทรสาร0-7567-3652 ในเวลาราชการ Web Site http://www.wu.ac.th, http://ces.wu.ac.th http://wubook.wu.ac.th/, https://www.facebook.com/WUBOOKCENTER


Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผ่าน Website : sah.wu.ac.th

Facebook Commen …

SAH Sea Run 2018 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน” วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561

SAH Sea Run 201 …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคก …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Facebook Commen …

การจัดการความรู้@wusah

♥   การพัฒนาสู่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …