Home / ข่าวนักศึกษา / กิจกรรม “สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

กิจกรรม “สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

                 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ” ณ ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากรโดยประยุกต์ความรู้จากรายวิชาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ผสมกับความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมไทย ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิเช่นกิจกรรมทำแผ่นประคบร้อนสมุนไพร กิจกรรมการละเล่นแบบไทย กิจกรรมการทำถุงหอมจากสมุนไพรไทย เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ภายในสำนักซึ่งสอดคล้องกับวันปีใหม่ไทยที่กำลังจะถึงในไม่กี่วัน กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมอีกด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและคณาจารย์ทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และที่ขาดไม่ได้เลยขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพถ่ายโดย นายเมธา มณีรัตน์ และนางสาวศุภิสรา เด่นดวง


ประมวลภาพเพิ่มเติม

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

บ้านนี้ go inter จัดกิจกรรมโพสภาพคู่คุณแม่พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ

บ้านนี้ go inte …

ระบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ

ส่วนทรัพยากรมนุ …

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  Facebook …

นักวิ่งและประชาชน จ.นครศรีฯ ร่วมงาน “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” สำนักวิชาสหเวชฯ ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โด …

ยอดเยี่ยม!! บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รุ่น17 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%

    & …

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษากายภาพบ …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน รู้เท่าทันภาวะซีด โดย ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

Facebook Commen …

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน พยาธิตัวร้ายอันตรายกว่าที่คิด โดย ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

  Facebook …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …