Home / ข่าวนักศึกษา / กิจกรรม “สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

กิจกรรม “สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

                 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ” ณ ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากรโดยประยุกต์ความรู้จากรายวิชาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ผสมกับความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมไทย ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิเช่นกิจกรรมทำแผ่นประคบร้อนสมุนไพร กิจกรรมการละเล่นแบบไทย กิจกรรมการทำถุงหอมจากสมุนไพรไทย เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ภายในสำนักซึ่งสอดคล้องกับวันปีใหม่ไทยที่กำลังจะถึงในไม่กี่วัน กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมอีกด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและคณาจารย์ทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และที่ขาดไม่ได้เลยขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพถ่ายโดย นายเมธา มณีรัตน์ และนางสาวศุภิสรา เด่นดวง


ประมวลภาพเพิ่มเติม

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผ่าน Website : sah.wu.ac.th

Facebook Commen …

SAH Sea Run 2018 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน” วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561

SAH Sea Run 201 …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคก …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Facebook Commen …

การจัดการความรู้@wusah

♥   การพัฒนาสู่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …