Home / ข่าวนักศึกษา / กิจกรรม “สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

กิจกรรม “สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

                 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ” ณ ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากรโดยประยุกต์ความรู้จากรายวิชาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ผสมกับความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมไทย ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิเช่นกิจกรรมทำแผ่นประคบร้อนสมุนไพร กิจกรรมการละเล่นแบบไทย กิจกรรมการทำถุงหอมจากสมุนไพรไทย เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ภายในสำนักซึ่งสอดคล้องกับวันปีใหม่ไทยที่กำลังจะถึงในไม่กี่วัน กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมอีกด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและคณาจารย์ทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และที่ขาดไม่ได้เลยขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพถ่ายโดย นายเมธา มณีรัตน์ และนางสาวศุภิสรา เด่นดวง


ประมวลภาพเพิ่มเติม

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

บ้านนี้เรียนดี จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ (พี่ติวน้อง) ประจำปีการศึกษา 2560

บ้านนี้เรียนดี …

บ้านนี้มีสุข และบ้านนี้มีรัก(ดี) จัดกิจกรรม power bank เพื่อเพิ่มพลังแก่นักศึกษา

บ้านนี้มีรัก(ดี …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “อบรมการเขียน มคอ.3 ตามมาตรฐาน UKPSF”

    & …

รวม LINK

สภากายภาพบำบัด …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

  ด้วยมหาว …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 23 อัตร

ด้วยมหาวิทยาลัย …

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019”

รับสมัครนักเรีย …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยโครงการสายใยรักบุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ University of Kentucky, USA

"รศ.ดร.จิต …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ณ โถงอาคารไทยบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 #WUSAH

สำนักวิชาสหเวชศ …