Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Lunch Talk การวิจัย การเรียนกับ Visiting Professor”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Lunch Talk การวิจัย การเรียนกับ Visiting Professor”

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Lunch Talk การวิจัย การเรียนกับ Visiting Professor” เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการวิจัย การเรียนการสอน กับ

  • Prof. Dr. Dater St Clair from University of Kentucky, USA
  • Prof. Dr. Hideyuki Majima from Kagoshima University, Japan
  • Assoc. Prof. Dr. Atair Rahman from Chittagong University, Bangladesh

ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมตุมปัง (ชั้น3) อาคารบริหาร (บริการอาหารว่าง)   สำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/EZuF14

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผ่าน Website : sah.wu.ac.th

Facebook Commen …

SAH Sea Run 2018 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน” วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561

SAH Sea Run 201 …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคก …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Facebook Commen …

การจัดการความรู้@wusah

♥   การพัฒนาสู่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …