Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018

ศูนย์กิจการนานาชาติขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018 ภายใต้ Theme : “In Honour of HRH Princess Chulabhorn Walailak: Cultures without Borders” ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2561 โดยจะมีผู้เข้าร่วมค่ายเป็นนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 100 คน และนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 60 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ ของค่าย รวมทั้งมีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้องทำกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอ และอื่นๆ ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติระหว่างการเข้าร่วมค่าย
เกณฑ์การคัดเลือก

สำนักวิชาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
สำนักวิชาพิจารณาคัดเลือกความสามารถด้านทักษะการเขียนโดยให้นักศึกษาส่งเรียงความภาษาอังกฤษความยาว 600-1,000 คำ ตามหัวข้อที่กำหนด คือ “What is your opinion on cultures without borders in the globalized world”
เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง โดยยื่นใบรับรองแพทย์ ต่อสำนักวิชา (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ได้ ตามลิ้งค์ https://goo.gl/PWJu5r
โดยส่งเรียงความภาษาอังกฤษได้ที่ธุรการสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หรือทางอีเมล์ pair.wu@gmail.com ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับการสัมภาษณ์สำนักวิชาฯ จะแจ้งวันและเวลาให้ทราบในภายหลัง

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

การจัดการความรู้@wusah

♥   การพัฒนาสู่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบแอดมิชชั่น วันที่ 12-16 มิถุนายน 2561

หลักสูตรเทคนิคก …

หลักสูตรกายภาพบำบัด เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบแอดมิชชั่น วันที่ 12-16 มิถุนายน 2561

หลักสูตรกายภาพบ …

หลักสูตร เทคนิคการแพทย์ แบบทวิภาษา (ปริญญาตรี) [ Medical Technology Bilingual Program ] รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร เทคนิค …

หลักสูตร กายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

หลักสูตร กายภาพ …

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”

          อาจาร …

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการและการวิจัยบัณฑิตศึกษา”

Dear BMS Studen …