Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. – 14:30 น. สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ร่วมกับคณะกรรมการพันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2  โดยมี รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นประธาน ซึ่งลักษณะกิจกรรมเป็นการชี้แจงขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ  เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ การเตรียมเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน และการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 23 คนเป็นอาจารย์จากสาขาวิชากายภาพย์จำนวน 7 คนและเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์จำนวน 16 คน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ สหเวชศาสตร์ อีกด้วย

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

การจัดการความรู้@wusah

♥   การพัฒนาสู่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบแอดมิชชั่น วันที่ 12-16 มิถุนายน 2561

หลักสูตรเทคนิคก …

หลักสูตรกายภาพบำบัด เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบแอดมิชชั่น วันที่ 12-16 มิถุนายน 2561

หลักสูตรกายภาพบ …

หลักสูตร เทคนิคการแพทย์ แบบทวิภาษา (ปริญญาตรี) [ Medical Technology Bilingual Program ] รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร เทคนิค …

หลักสูตร กายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

หลักสูตร กายภาพ …

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”

          อาจาร …

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการและการวิจัยบัณฑิตศึกษา”

Dear BMS Studen …