Home / ข่าวเด่น / Professor Dr. Hyuma Makizako และ Dr. Fumiyo Matsuda จากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานของหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

Professor Dr. Hyuma Makizako และ Dr. Fumiyo Matsuda จากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานของหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

Professor Dr. Hyuma Makizako และ Dr. Fumiyo Matsuda จากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานของหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง รักษาการคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรกายภาพบำบัด ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Professor Dr. Hyuma Makizako (PhD, PT) และ Dr. Fumiyo Matsuda (Ph.D, PT) จากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสวงหาแนวทางการสร้างความร่วมมือในระดับหลักสูตรและสำนักวิชาอย่างเป็นทางการในอนาคต

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ยังนำ Professor Dr.Makizako และ Dr.Matsuda เยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการกายภาพบำบัด ห้องวิจัยกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และห้องปฏิบัติการภายในสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น นำเยี่ยมชม ณ โอกาสนี้ด้วย

ในเบื้องต้นทาง Professor Dr.Makizako และ Dr.Matsuda ได้ให้ความสนใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการให้เกิดแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตรกายภาพบำบัด รวมทั้งการทำวิจัยร่วมกัน

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผ่าน Website : sah.wu.ac.th

Facebook Commen …

SAH Sea Run 2018 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน” วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561

SAH Sea Run 201 …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคก …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Facebook Commen …

การจัดการความรู้@wusah

♥   การพัฒนาสู่ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Commen …

แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Commen …