ศิษย์เก่า

 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 สำนักนักวิชาสหเวชศาสตร์
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรกายภาพบำบัด
ขอแสดงความยินดี กับ ทนพ.โยธิน คงนา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 8

ได้รับรางวัล “ชมเชย” MT Best Practice Award 2016 ประเภทผลงาน: R to R เรื่อง “โครงการพัฒนาวิธีการทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรคดื้อยา และ Nontuberculous Mycobacterium (NTM)” ในงานประชุมมหกรรมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 (Thailand LA Forum 2016) #MTWU #WUSAH

 

ขอแสดงความยินดี กับ ทนพ.ทวีศักดิ์ สายอ๋อง สังกัดกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รุ่นที่ 14

 

 

ได้รับรางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน “นักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล”  ในการประกวดคลิปวิดิโอ “บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสุขภาพประชาชนและสังคมไทย”

“บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสุขภาพประชาชนและสังคมไทย” 3 รางวัล โดย คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

รางวัลที่ 1                             ชื่อผลงาน “นักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล”

หน่วยงาน                              กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของผลงาน                      ทนพ.ทวีศักดิ์ สายอ๋อง

สามารถติดตาม/เผยแพร่ได้ที่ link           https://youtu.be/zuAtI1di0YY

ที่มา http://www.mtc.or.th/news_show1.php?news_id=176

#MTWU #WUSAH