Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

โทร. 075-672703-4 แฟกซ์  075-672702

Facebook Comments